Departamentul de Statistică şi Econometrie
Calea Dorobanţilor nr. 15-17, etajul 6, sala 2601,
Sector 1, Bucureşti,
Cod Poștal 010552
România
Telefon (+40) 021 319 19 00 / interior