Centrul are ca principal obiectiv de activitate cercetarea ştiințifică fundamentală şi aplicativă în domeniul statisticii şi econometriei, propunându-şi să dezvolte cercetări interdisciplinare în domeniul economic şi social bazate pe folosirea metodelor şi modelelor statistico-econometrice.

Centrul desfăşoara următoarele activități: studii şi cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, prestări servicii, formare continuă, instruire şi perfecționare, consultanță, informare – documentare – diseminare în domeniul statisticii şi econometriei şi în domenii conexe, conform competenței ştiințifice şi a tendinței de dezvoltare a ştiinței.

Activitatea de cercetare poate fi finanțată de o parte terță. Începând cu anul 2004 Centrul de Cercetare Sondaje şi Anchete a desfăşurat peste 40 de studii şi cercetări pentru beneficiari externi, a derulat 28 de contracte de cercetare câştigate prin competiție națională şi 9 contracte de cercetare în parteneriat cu mediul de afaceri.