În cadrul SDCSE își desfășoară activitatea 23 de conducători de doctorat, dispunând de o bogată bază materială și infrastructură de cercetare. Conducătorii de doctorat din acest domeniu își desfășoară activitatea de cercetare în cadrul a trei centre de cercetare (https://cercetare.ase.ro/research-centers/#), în care atrag numeroși tineri cercetători și doctoranzi. Conducătorii de doctorat au realizări științifice de anvergură, apreciate de mediul academic național și internațional, având o largă vizibilitate internațională.