Master Statistică Aplicată și Data Science

Scopul fundamental al programului de master Statistică și Data Science este să genereze și să transfere cunoaștere către mediul economic, public și privat, dar și către zona academică și cea a cercetării științifice. Participarea la acest master asigură formarea unor specialiști de nivel superior, cunoscători ai tehnologiilor și metodelor de analiză a datelor, utilizate de marile companii.

Programul de master Statistică și Data Science este conceput într-o abordare pluridisciplinară, competențele dobândite fiind rezultate ale interferențelor statisticii aplicate, econometriei, economiei, și informaticii, gândite în funcție de rigorile și cerințele identificate la nivelul pieței muncii. În consecință, programul de master își propune o serie de obiective generale și specifice.

Obiective generale ale acestui program sunt:

 • formarea de competențe profesionale și științifice, cu scopul de a obține un mod de gândire cantitativ și interdisciplinar, necesar în activitatea de cercetare științifică din domeniul economic, în continuarea pregătirii prin intermediul doctoratului, respectiv în ocuparea unor poziții de elită, în organizații din domeniul economico-financiar și social;
 • stăpânirea metodelor și instrumentelor de modelare, necesare elaborării strategiilor și fundamentării procesului decizional în domeniul economico-social, la nivel micro-, mezo- și macro-economic;
 • asigurarea unor șanse reale de inserție pe piața muncii a absolvenților acestui program, prin parteneriatele încheiate cu potențialii angajatori, atât pe partea de consiliere și actualizare a cunoștințelor predate, cât și pe cea a stagiilor de practică, în care masteranzii să-și valideze concret competențele dobândite.

Principalele discipline, propuse în planul de învățământ, demonstrează oportunitatea masterului de Statistică și Data Science, pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii:

 • Analiza inteligenta a datelor;
 • Software pentru statistica si data science (R, Phyton, SAS);
 • Procese si modele stochastice;
 • Sistemul statistic european;
 • Data mining & Big Data;
 • Sondaje – teorie si aplicatii;
 • Analiza spațială;
 • Tehnici cantitative de analiza financiara;
 • Econometrie avansata;
 • Statistica computaționala si vizualizarea datelor;
 • Demografie aplicata pentru luarea deciziilor;
 • Analiza avansata a seriilor de timp;
 • Statistică pentru consultanță.

Cursurile vizează metode cantitative, calitative, dar și instrumente software (SPSS, SAS, R, Phyton), utilizate pe scară largă în operațiuni din: bănci, societăți de investiții în valori mobiliare, societăți de asigurări, societăți de marketing și cercetări de piață, societăți de leasing, în agențiile de dezvoltare regională și națională, în INS și în structurile acestuia, în institutele de cercetare științifică din domeniul economic, în administrație publică și privată, de la nivel central și local.

Din anul 2020, programul de master Statistică și Data Science a obținut certificarea europeană EMOS (European Master in Official Statistics). EMOS este o rețea de programe de master în domeniul statisticii oficiale la nivel european. Rețeaua EMOS este în prezent formată din 20 de programe de master în 14 țări europene.