Specializarea Statistică si Previziune Economică urmăreşte să asigure cursanților solide cunoştințe de statistică economică şi abilități analitice, de comunicare şi de lucru în echipă, compatibile cu cele transmise în universitățile europene; abilitatea de a lucra într-un mediu de muncă internațional şi multicultural, în structuri decizionale de nivel mediu şi superior, precum şi implicarea în programe de cercetare ştiințifică.

Specializarea Statistică si Previziune Economică se adreseaza celor care doresc sa inteleaga cum se pot utiliza datele si care este aplicabilitatea practica a tehnicilor si metodelor statistice si a utilizarii software-urilor statistice, in special in domeniul socio-economic. Absolventii cu aceasta pregatire sunt foarte cautati de catre angajatorii din diverse domenii – de la institutul de statistica la companii multinationale, de la firme de consultanta la banci, etc.

Modele de analiza statistica insotite de aplicarea unor instrumente informatice vor oferi absolventilor abilitati analitice pe care le vor putea aplica in multiple domenii: analiza de afaceri, analiza economica, finante, marketing etc.

MISIUNEA principală a programului constă în transmiterea de cunoştințe economice în general şi de economie cantitativă – în special, pentru a forma abilități care să permită absolvenților desfăşurarea de activități în structuri decizionale de nivel mediu şi superior, precum şi aprofundarea cunoştințelor în domeniul statisticii, pentru a accesa funcții manageriale şi de concepție, pregătire statistică de specialitate şi dezvoltarea capacității de cercetare ştiințifică în acest domeniu.

Selectarea, perfecționarea şi implicarea în programul de licenta a unui corp profesoral de elită în domeniul economiei cantitative şi al statisticii şi implicarea cursanților programului de licenta în programele de cercetare ştiințifică în vederea aplicării cunoştințelor şi abilităților dobândite permit dezvoltarea capacității de cercetare ştiințifică.

Ce te învățăm ?

Analiză și modelare:
Bazele statisticii
Statistică
Statistică macroeconomică;  
Statistică spațială;  
Bazele cercetării operaționale;
Bazele ciberneticii economice;
Econometrie;
Macroeconomie cantitativă;
Cercetări operaționale;
Dinamica sistemelor economice;
Serii de timp;
Analiză statistică multidimensională;
Sondaje și anchete;
Previziune economică;
Metode statistice în studiul calității și fiabilității; 

Pregătire economică:
Algebra;
Analiza Matematica;  
Contabilitate;  
Dreptul afacerilor;  
Economie;  
Finanțe;  
Management;  
Marketing;  
Probabilități si statistica matematica;  
Sociologie;  

Programare și dezvoltare software: 
Bazele tehnologiei informatiei;  
Bazele programarii calculatoarelor;  
Algoritmi si tehnici de programare;  
Sisteme de operare;  
Programare orientată obiect;  
Tehnologii Web;  
Programarea aplicatiilor Windows;  

Baze de date:
Baze de date;

Utilizare pachete software:
Pachete software;  

Analiza si proiectare sisteme informatice:
Proiectarea sistemelor informatice în statistică;
Programarea aplicațiilor Windows;