Misiunea DSE este în deplină concordanță cu misiunea Academiei de Studii Economice din București.

Misiunea Departamentului de Statistică și Econometrie este aceea de a pregăti, la un înalt nivel profesional, generațiile viitoare, pentru a susține dezvoltarea unei societăți și a unei economii competitive. Misiunea are în vedere contribuția la dezvoltarea cercetării științifice de top, formarea elitelor mediului socio-economic, dezvoltarea de competențe în domeniul științelor economice, în general și în mod particular, în specializarea Statistică Economică și Previziune Economică.

Misiunea se referă la trei paliere:

  • Misiunea educațională, care presupune pregătirea studenților pentru a gândi critic și constructiv în moduri care îmbină o viziune sistemică, integrativă și de perspectivă cu explorarea la un nivel detaliat și profund;
  • Misiunea de cercetare, care presupune contribuția la crearea, îmbunătățirea și aplicarea cunoașterii, stimularea creativității, încurajarea inovării și rezolvarea unor probleme concrete ale economiei și societății;
  • Misiunea pentru comunitate, care presupune conlucrarea cu comunitatea locală, națională și regională din care facem parte, prin cunoașterea provocărilor cu care se confruntă aceasta și oferirea de soluții care să contribuie la rezolvarea acestora și la progresul comunității în era tehnologiei și globalizării.