Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (CSIE) are o tradiție recunoscută național şi internațional privind promovarea celor mai moderne metode de analiză economico-matematică şi statistică, precum şi de dezvoltare a tehnicilor de prelucrare electronică şi comunicare a datelor din domeniul economic şi din zonele conexe acestuia.

În anul universitar 1949-1950, s-a înființat specializarea Statistică, în cadrul Facultății de Planificare din Institutul de Științe Economice şi Planificare – ISEP (denumirea de atunci a ASE). În anul universitar 1951-1952 s-a înființat Facultatea de Statistică, cu secțiile: Statistică Industrială, Statistică Agricolă, Statistică Comercială și Statistică Demografică.

În anul 1967-1968 s-a înființat Facultatea de Calcul Economic şi Cibernetică Economică, preluând secțiile de Statistică şi de Mecanizarea şi Automatizarea Calculului Economic (înființată în 1964) de la Facultatea de Economie Generală şi adăugând noua secție de Cibernetică Economică.

În anul 1974-1975, facultatea s-a transformat în Cibernetică Economică şi Statistică, având o singură specializare, cu acelaşi nume, durata studiilor fiind de patru ani.

În anul 1977-1978, la cerința conducerii superioare de partid, facultățile de Economie Politică şi Planificare şi Cibernetică Economică şi Statistică au fuzionat, formând Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică, cu o singură specializare, cu acelaşi nume.

În ianuarie-februarie 1990, membrii colectivelor de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică au solicitat reînființarea facultății de profil, cu denumirea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, pe care au obținut-o de la Senatul universitar şi de la Ministerul de resort.